Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật (Bài Số 3)

Cổ Thành Kudan Nơi Đức Phật sống 29 năm


Đi T́m Vết Chân Đức Phật
(Bài Số 3) Cổ Thành Kudan Nơi Đức Phật Trưởng Thành

Đức Phật sanh tại Hồ Thiên Pushkarini Lumbini. Khi Thái Tử sanh ra, nhiều nhà tiên tri bẩm với Vua Cha rằng Thái Tử sẻ trở thành một nhà tu hành. Vua cha th́ muốn con ḿnh sẻ lên ngôi thay ḿnh mà ǵn giử Vương Quốc Thích Ca. Ông mời các danh sư văn vỏ dạy cho Thái tử. Thái Tử Gautama sống tại đây 29 năm. www.vanninh.com/kudan.htm

Đường B́nh


Number of visits: /font> free hit counters