Chùa Liên Hoa

Olympia Washington State USA

Đại  Hội Khoán Đại Kỳ 6 Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ

Khai Mạc Tại Chùa Liên Hoa  Ngày 20 Tháng 9 Năm 1991

 Bế Mạc Tại Ṭa Nhà Lập Pháp Olympia Washington State Ngày 22 Tháng 9 Năm 1991H́nh chụp lể Bế Mạc trước ṭa nhà lập pháp Olympia Thủ Phủ Washington State USA Ngày 22 Tháng 9 Năm 1991
(photo by Binh Duong)

 

Picture Group # 1    -    Picture Group # 2    -    Picture Group # 3

 Number of visits
:
free hit counters