Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật (Bài Số 15)

Đại Tháp Dhamek StupaDhamek Stupa Varanasi - Bà La Nại Dahmek

Đại Tháp Dhamek Stupa ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.  Đại tháp hiện nay được xây dưng năm thứ 500 Công Nguyên để thay thế ngôi tháp củ của Vua Ashoka xây 249 năm trước, cùng lúc ông xây các thắng tích khác để đánh dấu những nơi Đức Phật từng đến hoạt động. H́nh thể nguyên thủy của đại táp là h́nh tṛn, bao quanh bằng gạch màu đỏ và những tản đá lớn, ngoài ra Vua Ashoka xây thêm mấy tháp nhỏ thờ xá lợi Phật và những kỷ vật khác của Đức Phật và của các đệ tử. Ông trồng một cái trụ đá có khắt chử gần nơi này. Ông Huyền Trang vị tu sĩ người Trung Quốc đến viếng nơi này năm 640 Công nguyên ông có ghi lại trong một buổi lể tại đây có 1,500 tu sĩ cùng dự. Đại tháp Dhamek hiện nay là đại tháp duy nhứt c̣n lại ở Ấn Độ, h́nh thể tṛn, xây bằng gạch đỏ và đá, cao 43,6 met và 28 met chu vi. Ngoài mặt khắc bông hoa thời Gupta, trên tường khắc h́nh người, các loài hoa điểu và có văn tự Brahmi.

Đường B́nh
www.vanninh.com

 

 

 

 
Number of visits: /font> free hit counters