1,000 Bức Chn Dung Của Người Ti Đ Gặp Trn Thế Giới

Thousand Portrait Of The People I have Met In The World

Người D Ở Tt Phương Trời Ấy
Ti Vẫn Cn Đy Một Bng Hnh

 Cảm Tc của Đường Ho Photograph by Duong Binh
Lể Vu Lan Cha Phước Huệ Tacoma Washington State USA 2017Number of visits:
free hit counters