1,000 Bức Chn Dung Của Người Ti Đ Gặp Trn Thế Giới

Thousand Portrait Of The People I have Met In The World

Người D Ở Tt Phương Trời Ấy
Ti Vẫn Cn Đy Một Bng Hnh

 Cảm Tc của Đường Ho Photograph by Duong Binh
Anh Tng v K Gi Bi M. Hng
Cha Phước Huệ Tacoma Washington State USA 2017Number of visits:
free hit counters