1,000 Bức Chân Dung Của Người Tôi Đă Gặp Trên Thế Giới

Thousand Portrait Of The People I Met In The World

Người Dù Ở Tít Phương Trời Ấy
Tôi Vẫn C̣n Đây Một Bóng H́nh

Cảm Tác của Đường Hào Photograph by Duong Binh

 

Phật Tử Chùa Ngọc Sơn Beverton Oregon Hành Hương Viếng Chùa Liên Hoa

 

 

 

Number of visitors: free hit counters