Di Tích Bồ Tát Thích Quăng Đức

Chùa Linh Sơn Huyện Vạn Ninh


 
Di Tích Bồ Tát Thích Quăng Đức - Việt Nam


Chùa Linh Sơn Thôn Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Ḥa là Tổ đ́nh của hầu hết các chùa trong quận Vạn Ninh. Tổ khai sơn là Ḥa Thượng Đại Bửu, Pháp hiệu Kim Cang. Ngài là người Quảng Nam, Ông vào Hiền Lương hoằng pháp, lập chùa năm 1761 Dương Lịch. Lúc mới lập, chùa gọi là Sa Long Tự. Vào năm 1867 dương lịch chùa bị cháy. Sau khi xây cất lại lấy tên Linh Sơn Tự. Tại đây có một di tích của Bồ Tát Thích Quảng Đức

Trong chuyến hành hương Đông Nam Á, tôi đến Tổ Đ́nh Linh Sơn. Sau khi bái kiến Ḥa Thượng Thích Thiện Dương, Thầy Trụ Tŕ chùa Tổ Đ́nh. Ông dẩn tôi ra sân chùa, đứng trước một ngôi nhà nhỏ, Thầy nói: Hồi thời chiến tranh 1944, máy bay thả một quả bom lớn trúng ngôi nhà này, nó không nổ, nó nằm trên nóc nhà, người Nhật nghe tin bom nằm trên nóc chùa họ đến gở, mang đi. Căn nhà này là nơi Bồ tát Thích Quăng Đức tu học cho đến ngày Ngài vào Saigon vị Pháp thiêu thân.

Thầy cũng nói: Từ hôm Thầy Quảng Đức ra đi, hơn 50 năm qua, căn nhà này bỏ không. Bên trong gian nhà rất là chật hẹp, thiếu phương tiện thờ phượng, cho nên Thầy cất một cài điện thờ mới, bên cạnh di tích củ cho trang nghiêm.

Gặp ngày lành trời tốt, một nhóm Phật tử giúp Thầy thượng lương, gát đ̣n dong, cột kèo xây một ngôi di tích mới hoàn toàn bằng gổ mà không dùng đinh sắt.

Xin mời vào www.todinhlinhson.com để xem Tổ Đ́nh Linh Sơn Huyện Vạn Ninh.

Đường B́nh

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 

Number of visits: free hit counters