Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Bài Số 7

美國西雅圖佛教協會

法興禪寺

Fa Sheng Temple Seattle

American Seattle Buddhist Association

Established 1984

  1000 South Weller Street, Seattle, Washington 98104

 www.fashengtemple.com / 206-583-0442

 
Chùa Fa Sheng (Pháp Hưng) do Ḥa Thượng Thích Tâm Điền sáng lập. Năm 1984. Ḥa Thượng Thích Tâm Điền từ Đài Loan, Ông đến Seattle thành lập Hội Phật Giáo Fa Sheng Seattle. Hiện thời chùa đang hoạt động tạm thời trong một cơ sở thanh tịnh tại cuối đường Weller Street  thành phố Seattle. Chùa đang gây quỷ và xin phép xây dựng một ngôi chùa hoành tráng, kiến trúc theo kiểu truyền thống Trung Hoa tại ngả ba đường số 10 và Weller Steet. Theo sơ đồ xin phep xây dựng, ngôi chùa mới sẽ là một kiến trúc thắng cảnh Đông Phương làm đẹp cho khu phố China Town  Seattle.

Đường B́nh

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters