France - Pháp Quốc - 法國

Photograph by Duong Binh

 

Paris - Thủ Đô Ba Lê - 巴黎

请选择一个地区,以查看较大的图片

Please Select A Location To View Larger Images

Xin Vui Ḷng bấm vào Một Địa Danh  Để Xem H́nh Lớn

**************

 Place de Concorde - Công Trường Concord  

 

Eiffel Tower /Tháp Eiffel / 艾菲尔铁塔

 

Montigny /Thị Xả Montigny    蒙蒂尼

 

          Pontoise   Thành Phố Pontoise

 

 Vường Hoa Luxembourg

 

Marché Asiatique à Paris  / khu Thương Mại Á Châu /  亚洲市场

 

Chateau de Varsailles / Công Viên Varsailles / Varseille 城堡

 

Champs Elysées / Đại Lộ Khải Hoàn  /  爱丽舍大道  

 

Academie Nationale de Musique  / Nhạc Viện /国家音乐

 

Université Sorbonne -Viện Đại Học Sorbone / 巴黎索邦大学

 

 Arc De Triomphe /Khải Ḥan Môn - 凯旋门

 

 Ṭa Đô Chính Balê 巴黎政府

 

   Saint Pierre / Nhà Thờ Saint Pierre 

 

          Cergy  Thị Trấn Cergy 

 

Notre Dame Cathedral- Nhà Thờ Notre Dame / 巴黎大教堂

 

Paris Paysage    Toàn Cảnh Paris

 

Gare Du Nord - Ga Hỏa Xa Paris - 北站火车

 

Paris à Partir de l'air - H́nh Ba Lê Chụp Từ trên Không

 

    Latino Corner  -  Gốc Phố Người Latino -

 

 Đường Phố Thủ Đô Ba Lê 
align=The Streets of  Paris

 

Lanscap Hiway Frumoase de La Paris a Bruxxeles - Xa Lộ Từ Paris Đến Bruxxeles

 

        Région Parisien - Ngoại   Ô    Paris

 

Number of visits: free hit counters