Ḥn Phụ Tử - Biểu Tượng Hà Tiên

Truyện Ảnh : Đường B́nh

Trích Từ Tập Ảnh Quê Mẹ Việt Nam


Ḥn Phụ Tử Hà Tiên Tháng 8 Năm 2005

 

 


Ḥn Phụ Tử Hà Tiên Tháng 8 Năm 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hoàng Hôn Hà Tiên

 

 

 

 

 


Cầu Triều Châu Hà Tiên

 

 


 

 


Ḥn Phụ Tử Hà Tiên Tháng 8 Năm 2005

 

Number of visitors: free hit counters