Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Ấn Độ

Bài Số 37

  Hồ Giác Ngộ / Muchalinda LakeBài Số 37 - Hồ Giác Ngộ / Muchalinda Lake

Sau khi Đức Phật đạt giác ngộ, Ngài thường đến Hồ Muchalinda Lake. Lúc xây dựng ngôi Đại Tháp người ta xây một cái hồ nhân tạo lấy tên là Hồ Muchalinda Lake để giúp phần tâm ling của số đông Phật tử đến chiêm bái. Cái hồ Muchalinda Lake thiên nhiên nguyên thủy ở cách đây mấy cây số. Hồ Muchalinda Lake là nơi Đức Phật thường đến sau khi Ngài đạt giác ngộ, v́ thế người ta cũng gọi là Hồ Giác Ngộ.

Ảnh/Đường B́nh

  
 
 

 

 

Number of visits:  free hit counters