Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Trung Quốc

Bài Số 8 - Jin Jee Temple XiamenBài Số 9 - Jin Jee Temple Xiamen

Chùa Jin Jee tọa lạc trong thành phố Xiamen. Ngày xưa, Xiamen là một cái làng nông nghiệp, dân làng chuyên làm nghề nống, ra biển đánh cá, Bây giờ, Xiamen là một thành phố tân tiến, ngành công nghệ phát triển nhứt nước. Ngày nay, Xiamen không c̣n một người nào làm nông dân.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

Number of visits:> free hit counters