Di Tim Vết Chân Đức Phật - Thailan

Bài Số 12

 Lể Chú Nguyện Phật Ngọc Như Ư

 

Bài Số 12 - Lể Chú Nguyện Phật Ngọc Như Ư

H́nh ảnh của buổi lể chú nguyện cho tượng Phật Ngọc Như Ư-Jade Mani Buddha tại hảng điêu khắc Jade Thongtatvee Chiang Rai Thai Lan.

Hảng Điêu Khắc Jade Thongtavee ở tỉnh Chiang Rai Thai Lan chuyên tạc tượng bằng Ngọc Thạch hay Sa Thạch, nổi tiếng thế giới. Tượng Phật Ngọc Ḥa B́nh là tượng Phật do các nghệ sĩ chuyên gia của hảng Jede Thongtavee tạo tượng. Tượng Phật đă được thỉnh đi chu du nhiều chùa, nhiều nước trên thế giới. Sau tượng Phật Ḥa B́nh hảng điếu khắc Jade Thongtavee được Phật tử Tu Viện Hoa Nghiêm, Canada ủy thác tạo bức tượng Phật Ngọc Như Ư của Tu Viện Hoa Nghiêm Canada. Phật Ngọc Như Ư nặng 16 tấn, đă được chuyển qua Chiang Rai, nằm trong sân của hảng một năm để tạo mẩu tượng Phật,

Trong thời gian chờ đội, Hảng Jade Thongtavee tổ chức một đại lể chú nguyện Phật Ngọc Như Ư tại xưởng điêu khắc Jade Thongtavee bên Chiang Rai. Cùng đi đến Thai Lan dự lể gồm có Thượng Tọa Thích Nguyên Thảo, Ḥa Thượng Thích Chơn Trí, chùa Pháp Vân Ponoma California, Thượng Tọa Thích Giác Đẵng chùa Pháp Luân, Houston, Texas, Chư tôn đức Việt Nam bên Thailan và Phật tử Mỹ và Canada tháp tùng. Tại Chiang Rai, Vị Sư trưởng và Chư Tôn Đức nhiều Phật tử Thailan cùng đến tham dự.

Đường B́nh

&& /p>

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters