2013 Pilgrimage to Nepal  -  2013 Hnh Hương Nepal

朝聖者尼泊尔

 

Xm Cha Lm Tỳ Ni/ Lumbini Temple District

 

Cha Nepal - Nepalese Temple

 

 

 

Đa Hnh Hương Chụp Hnh Kỷ Niệm Bn Hong Cha

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters