2013 Pilgrimage to Nepal  -  2013 Hnh Hương Nepal

朝聖者尼泊尔

 

Xm Cha Lm Tỳ Ni/ Lumbini Temple District

 

Cha Việt Nam - Vietnamese Temple

 

 

 

 

Đon hnh hương khng c hẹn trước, vị sư trưởng đi vắng, vị sư trẽ ny tr tại cha ra tiếp n cần..

 

 

Number of visits: free hit counters