www.vanninh.com - Travel Photo Album cua Đường Binh

Thư Ngỏ

Thailand - 泰國

Photograph by Đường Binh

 

 


Nakhom Phanom
 
Bangkok

 


Lể Chú Nguyện Phật Ngọc Như Ư
 
Tam Giác Vàng Tỉnh Chiang Rai Thai Lan

 

 


Wat Hua Koo
 
Chiinsese Immigrant Temple

 


Chiang Rai
 
Wat Prakaew
 
Wat Bangkok

 


Từ Mandalay Miến Điện qua Bangkok Đến Chiangrai Thailand
 
Phu Chaisai Mountain Resort
 
Golden Triangle - Tam Giác Vàng

 


Pantip Plaza Shopping Mall Bangkok
 
Capitol City Bangkok Thailand
 
Small Market in Bangkok

 

Tiger Temple -Chùa Ông Cọp

 

Jeena & Gift

 

Wat Chedi Luang

 


Wat Bangkoong
 
Lể Chú Nguyện Phật Ngọc Như Ư Tại Chiang Rai

 

Nhà Hàng Đêm

 

Chợ Nhỏ Bangkok

 

Chợ Nổi  Floating Market

 

Wat Aichimongkhol

 

Sunset Pattaya Beach

 

Wat Rong Khun

 

Pattaya City

 
 
 

Chùa Sothon

 

Chùa Cổ Mahatha

 
 
 

wat Phra Sri Saphet

 

Tam Giác Vàng

 

Chùa Phra That Pu Khao

 
 

Guang Hua School

 

Maesai City

 

Công Viên Doi Tung 

 
 

 
Number of visitors: free hit counters