Ngọc Diêm - Một Làng Sống Về Nghề Cá Thuộc Huyện Ninh Ḥa Tỉnh Khánh Ḥa

Ngọc Diêm - A Fishing Village in Ninh Ḥa District Khánh Ḥa Province Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Number of visits: free hit counters