Tịnh Xá Ngọc Sơn - Portland, Oregon State
 8318 SE Harney Street Portland, Oregon, USA Tel: (503) 775-2333 - Fax: (503) 775-8981
 Thành Lập Năm 1989, Tân tạo khởi  công tháng 2, 2002, Khánh thành ngày 22 Tháng 9, 2007

Ḥa Thượng Thích Minh Thiện sáng lập và trụ tŕ 

 

Phật Tử Chùa Ngoc Sơn hành hương Chùa Liên Hoa Olympia 2019

 


Tịnh Xá Ngọc Sơn
 
Hành Hương Chùa Ngọc Sơn

 


Viếng Chùa Lien Hoa Olympia

 

 

Number of visits: free hit counters