Hinh Anh Ninh Ha

 30 năm sau ngy định cư ở Mỹ ti về thăm lại cố hương

 Cha ng Tn Du

 


Đồng la chn nng thn Ninh Ha

 


Ph Hữu Đầm Nha Phu dộc Quốc Lộ 1A

 


Ph Hữu Đầm Nha Phu dộc Quốc Lộ 1A

 


Ph Hữu Đầm Nha Phu dộc Quốc Lộ 1A

 


Ph Hữu Đầm Nha Phu dộc Quốc Lộ 1A

 


Ph Hữu Đầm Nha Phu dộc Quốc Lộ 1A

 


Ga Xe Lửa Ninh Ha 

 


Ga Xe Lửa Ninh Ha 

 


Mặt trời buổi sng trn Xun Ha

 


Xm Cầu Gổ

 


Hng Bnh Xo Của Chị L Xm Cầu Gổ

 

 


Hng Tạp Lục

 


Một Vi Phương Tiện Th Sơ Chuyn Chở Đang Chờ Khch

 


Một Vi Phương Tiện Th Sơ Chuyn Chở Đang Chờ Khch

 


Đường Trn Qu Cp Giửa Phố

 


Đường Trn Qu Cp Giửa Phố

 


Đường Trn Qu Cp Giửa Phố

 


Đầu Đường Nguyển Trường Tộ Đi Về Xm Rượu

 


Đầu Đường Nguyển Trường Tộ Đi Về Xm Rượu

 


 Đầu Cầu Dinh Vỉnh Ph

 


 Đầu Cầu Dinh từ cha Qung Đng nhn qua Vỉnh Ph

 


Đập Nước Sng Dinh

 

 


Qun Cafe Nguyệt Cầm của Thi Sĩ Nam Kha trong Xm Mới

 


Ni Hn Ho Nhn Từ Xm Mới

 


Hng bnh canh của c Ba Ha Dốc Cy Thị

 


Hng bnh canh của C Ba Ha trn đường V Tnh dốc Cy Thị

 


Anh Anh To Hng từ Sydney c về Ninh Ha hm lể Thanh Minh nhậu trước tiệm Nem Thi Thị Trực

 

 
 
Number of visits: free hit counters