Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Bài Số 6

Cư Sĩ Thuần Đà (Cunda Kammaraputta Sutta)Cư Sĩ Thuần Đà (Cunda Kammaraputta Sutta)

Bửa Ăn Cuối Cùng Của Đức Thế Tôn
Cư Sĩ Thuần Đà (準陀 Cunda Kammaraputta Sutta) người thợ rèn là một cư sĩ ở Thị Trấn Pava mà nay gọi là Fazilinagar một thành phố thời cổ đại ở Ấn Độ. Pava là một trung tâm truyền giáo của Kỳ-Na-giáo, là thành phố Đức Phật đến thăm trong chuyến đi cuối cùng của đời Ngài. Nhân dịp chùa vừa mới hoàn thành hội trường họ mời đức Phật là người đầu tiên đến Pava khánh thành và thuyết pháp. Từ Bhogagama trên đường đi đến Pava Đức Phật và tăng đoàn ở tại vườn xoài của Cư Sĩ Thuần Đà. Đêm đó sau khi thuyết pháp xong, Thuần Đà cúng dường bửa ăn cho tăng đoàn và một món ăn đặc biệt chỉ dành riêng cho đức Phật là món Sukkara-maddava (Một loại nắm mộc nhỉ) Trước khi ăn, đức Phật bảo Thuần Đà món ăn mục nhỉ này chỉ dành riêng cho Ngài ăn, nhửng ǵ c̣n thừa lại phải đem chôn dưới đất. Sau bửa ăn đêm đó Đúc Phật bị trúng độc Ông bệnh nặng, đó là bửa ăn cuối cùng của Đức Phật. Trong lúc ngă bịnh, ngài vẩn chánh niệm, tỉnh giác, và chịu đựng cơn bịnh một cách b́nh thản. Ông cùng tăng đoàn tiếp tục băng qua sông Kakuttha về Kushinaga (Câu Thị Nạ) . Ngài và Tăng đ̣an nghỉ tại rừng cây sala bên bờ sông, tại đây, Đức Phật đă thuyết bài pháp cuối cùng rằng: "Hăy ghi nhớ, tất cả các pháp hữu vi điều vô thường, hăy tinh tấn, chớ có buông lung phóng dật". Thuyết xong, Ngài an nhiên thị tịch vào đúng nửa đêm trăng tṛn tháng Vesakha (năm thứ 483 Trước Công Nguyên). lúc bấy giờ Ngài tṛn 80 tuổi.
(Wikipedia/thuvienhoasen/tổng họp)
 
Đường B́nh

Number of visits: /font> free hit counters