Chùa Liên Hoa

Olympia Washington State USA

Lể Phật Thích Ca Thành Đạo Và Tất Niên

January 8, 2017

 

Picture Group # 1    -    Picture Group # 2    -    Picture Group # 3

 

 

Number of visits: free hit counters