Di Tim Vết Chân Đức Phật - Australia

Bài Số 1 - Chùa Phước Huệ Sydney Úc Châu

 Ḥa Thượng Trưởng lăo thượng Phước hạ Huệ,
Pháp Chủ Tổ Đ́nh Phước Huệ, Sydney Úc Đại Lợi.

1987

Chùa Phước Huệ Sydney Australia
Tổ Đ́nh Phước Huệ được xây cất trên một mảnh đất rộng 8138 mét vuông. Tọa lạc tại số 365 Victoria Street, Wetheril Park, đó là nơi từng có sự hiện hữu của một ngôi trường học 100 tuổi (1896). Ngày 4 tháng 10, 1987, Ḥa Thuợng Thích Phước Huệ và Thủ hiến đương thời của tiểu bang New South Wales đă chủ tọa buổi lễ đặt viên đá đầu tiên.

Tháp thờ Xá Lợi của Phật Thích Ca Mâu Ni cao 30 mét và có bảy tầng. Tượng phật Thích Ca lúc nhập niết bàn và xá lợi Phật được tôn thờ ở tầng cao nhất. Tro cốt của người quá văng thờ ở các tầng thấp hơn. Tượng Bồ Tát Địa Tạng - cao 2.5 mét – tôn trí ở tầng trệt. Tháp của chùa Phước Huệ có 12 cột trụ. Bốn cột chính tượng trưng cho Tứ Diệu Đế, 8 cột nhỏ tượng trưng cho Bát Chánh Đạo. Bảy tầng của tháp tượng trưng cho năng lực tâm linh vô biên của Đức Phật như khi đản sanh Ngài đă bước đi trên 7 đóa sen. Trong cảnh giới toàn hảo của Đức Phật A Di Đà có 7 ban công, 7 lưới, 7 hàng cây và toàn cảnh được trang hoàng bằng 7 loại châu báu. Con số 7 tượng trưng cho hợp thành nhất thể của vạn vật và vũ trụ. Trên đỉnh của tháp là tiêu điểm, tượng trưng cho Nhất thể tính của Phật giáo.

(Trang Web Phuochue.org)
Ảnh: Đường B́nh -1990

 

1990

 

 

Number of visits:  free hit counters