Đi T́m Vết Chân Đức Phật  (Tich Lan)

Bài Số 11

 Piduran Gala Temple
 Chùa Pidurangala có từ thế kỳ thứ Nhứt hay thứ Hai trước công nguyên. Chùa Pindurangala là một tu viện nhưng trở thành một địa điểm nổi bật trong thời gian Vua Kashyapa trị v́ (473-495). Truyền
thuyết ghi rằng Hoàng Tử Kashyapa và Mục Kiền Liên là hai anh em cùng cha khác mẹ. Kashyapa giết vua cha Dhatusenna để đoạt ngôi. Mục Kiền Liên chạy qua Ấn Độ chiêu binh, lập quân đội quyết trở về trả thù, Sợ b́ Mục Kiền Liên trà thù, ông chạy lên núi Sigiriya cao trăm thước cho an toàn. Khi Kashyapa đến Sigiriya th́ các tỳ kheo ở đây yêu cầu ông qua chùa Pidurangala. Trong thời gian ở đây ông trùng tu và xây dựng them nhiều công tŕnh khiến cho ngôi chùa Pindurangala
trở thành nổi bật. Cho đến ngày nay những ǵ ông xây dựng vẩn c̣n nguyên vẹn nó gồm có gian nhà nghi lể, một bảo tháp, một ngôi nhà để thuyết pháp, một ngôi giăng đường và nhà ở cho tăng chúng.


Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters