Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Bài Số 34

Saptapani Cave - Động Trúc Lâm


Bài số - 34 ...Trúc Lâm Động

Saptapani Cave

- Động Trúc Lâm là một cánh rừng cây trúc của Rajgir Tỉnh Bihar của Ấn Độ. Trúc Lâm - Saptapani là một công viên của Hoàng Gia hiến tặng cho đức Phật để cho Phật tử đến thăm Ngài dể dàng. Aaptapani ((Trúc Lâm Viên) là một nơi rất thanh tỉnh. Bên trong có một ao nước nhỏ, nước tươi mát, một khu vườn xanh tươi với hoa hồng đẹp xung quanh, là một nơi rất thích họp cho Phật tử đến tọa thiền. Du khách đến đây thưởng thức vẽ đẹp thiên nhiên của nơi này rất đông,.Thỉnh thoản bạn sẻ thấy mấy con lộc (nai có đốm sao trên ḿnhn) gưới ta nuôi ở đây. Du khách có thể cho cá ăn trong ao và có thể thấy cái tháp do Ngài Ajathasatru xây dựng để thờ xá lợi của đức Phật.

Động Trúc Lâm tọa lạc tại Rajgir tỉnh Biahr Ấn Độ. là cái động trong một ngọn đồi. Động Saptapani là rất quan trọng của Phật Giáo bởi v́ đức Phật thường dùng nơi này trước khi Ngài nhật Niến Bàn và là nơi Hội Đồng Phật Giáo lần đầu tiên họp sau khi đức Phất nhập Niến Bàn. Lần họp này có mấy trăm tu sỉ tham dự và kéo dài 7 tháng mới hoàn thành. Đại hội quyết định ủy nhiệm cho tôn giả Ananda  của đức Phật và tôn giả Upali họ tin rằng hai vị có trí nhớ tuyệt vời và cũng là người thường tháp tùng đức Phật đi thuyến pháp miền Bắc Ấn Độ nhiều lần để thiết lập bộ giáo lư cho thế hệ sau này. Đức Phật không bao giờ viết xuống giáo lư của Ngài. Sau kỳ họp tại Saptapani, tôn giả Ananda căn cứ theo những ǵ ông nhớ tạo ra một truyền thống bắc đầu bằng câu "Tôi đă từng nghe một lần" và tôn giả Upali tuyên độc giới luật của đức Phật đă dạy cho hai chúng Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni cách tụng niệm kinh tạng Nguyên Thủy.

Đường B́nh (sưu tầm)

 


 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters