Shwe-Dagon Temple - Cha X Lợi Phật Tc Shwe-Dagon

Rangon Myanmar

Please click a group to view larger images - Xin  bấm vo một group để xem hnh lớn

 

Picture Group # 1    -    Picture Group # 2    -    Picture Group # 3   

Picture Group # 4   -     Picture Group # 5   -    Picture Group # 6   

Picture Group # 7   -  Picture  Group # 8    -    Picture Group # 9   

 Picture Group # 10   Picture Group # 11   

 

Click here for Slide show / Xin bấm vo đy xem hnh tự động

 

Number of visits: free hit counters