Shwe-Dagon Temple - Cha X Lợi Phật Tc Shwe-Dagon

Rangun

Please click a group to view larger images - Xin  bấm vo một group để xem hnh lớn

 

Group # 1    -    Group # 2    -    Group # 3    -    Group # 4    -    Group # 5

Group # 6    -    Group # 7    -    Group # 8    -    Group # 9    -    Group # 10   

Group # 11   

 

Click here for Slide show / Xin bấm vo đy xem hnh tự động

 

Number of visits: free hit counters