Lin Hoa Buddhist Temple

Celebrate New Year of Golden Pig 2007

Tết Định Hợi 2007

 

On February 17, 2007, the New Year Eve the Vietnamese Community in Olympia Washington State celebrate Chinese New Year of the Golden Pig at The Lien Hoa Olympia Buddhist Temple. The celebration include Mid-Night Pray, Lion Dance with fire cracker and other well wishing activities for everybody. 
Đm Giao Thừa 30 thng Chạp m Lịch, 17 thng 2, 2007 Cộng đồng Việt Nam tại Olympia Washington c tổ chức mừng Năm Mới Đinh Hợi tại cha Phật Gio Olympia. Chương trnh lể Giao Thừa gồm c tụng kinh Lể Phật, ma ln, đốt pho v cc chương trnh vui Xun khc cho mọi người.   

 

One month before the New Year celebtation, members of Olympia Buddhist Youth Club must rehearse, the picture show children are practicing the Drum Dance

Một thng trước Tết, cc em trong Gia Đnh Phật Tử Cha Lin Hoa đ phải khổ cng tập dợt. Hnh trn l cc em tập  mn vủ Ma Trống

 

Girls junior class practice  Drum Dance

Cc em gi đang dợt mn vủ Ma Trống

 

Boys and girls are practicing how to dance with the drum /

 Tri gi cng tập dợt...

 

 

More practicing  

The boys practice Lion Dance
Cc em trai th tập ma ln

Public arrive at the temple in early hours. Mid-Night Pray scheduled to begin one hour before mid night. New Year celebration last several days.

Cng chng bắt đầu đến lể Phật từ chiều. Lể Giao Thứa bắt đầu một tiếng đồng hồ trước nửa đm, v tiếp tục thm mấy ngy nữa

 

Members of other Faiths come to the ceremony

Qu khch cc Gio Hội khc đến tham dự buổi lể

 

 

Head Monks conducting the ceremony

Cc Thầy khỏi sự lm lể Giao Thừa

 

Lion dance in the main hall

Ln ma trước chnh điện

 

Lion dance in the main hall

Ln ma trước chnh điện

 

The public enjoying the lion dance in the main hall

Cng chng rất vui mừng xem ma ln

 

 

 

 

Lion dance in the main hall

Ln ma trước chnh điện

 

Head Monk blessing the Lion Dance Team

Thầy ban phước lộc cho đon ln

 

 

 

 

 

 

Red envelops and fruits were ready for the public

Bao l x v hoa quả đang chờ

 

People enjoying dinner and chats...

Thanh nin nam nữ trẽ dng cơm v chat...

 

 

 

 

 

 

 

An incense for Buddha,  blessing for the young and aged. A smile for the New Year  full of hapiness.  We wish everyone A New Year in  Peace and Happiness.

Một nn hương dng Phật, Ngi ban php lnh cứu độ chng sinh. Thm nụ cười cho năm mi trn đầy hạnh phc. Chng ti knh chc mọi người Một Năm Mới An Khang Lạc Nghiệp.    

 

Đạt, the clown and members of Lien Hoa Temple Lion Dance Team prepare for the dance

 

Lead by a clow, Alain, the drummer in dark suit and The Lien Hoa Temple Lion Dance Team

ng Địa dẩn đầu, Alain tay trống a đen v mấy đon vin

 

The Lion Dance is about to start

Mng ma ln sắp bắt đầu

 

 

 

 

   

Number of visitors: free hit counters