vanninh.com - Travel Photo Album

Thư Ngỏ

Tháng 11 Năm 2013 Thailand - 泰國

 

Lể Chú Nguyện Phật Ngọc Như Ư Tại Chiang Rai

 

Tiger Temple -Chùa Ông Cọp

 

Jeena & Gift

 

Wat Chedi Luang

 

Wat Bangkoong

 

Nhà Hàng Đêm

 

Chợ Nhỏ Bangkok

 

Chợ Nổi  Floating Market

 

Wat Aichimongkhol

 

Sunset Pattaya Beach

 

Wat Rong Khun

 

Pattaya City

 
 
 

Chùa Sothon

 

Chùa Cổ Mahatha

 
 
 

wat Phra Sri Saphet

 

Tam Giác Vàng

 

Chùa Phra That Pu Khao

 
 

Guang Hua School

 

Maesai City

 

Công Viên Doi Tung 

 
 
 
Number of visitors: free hit counters