vanninh.com - Travel Photo Album


Thư Ngỏ

Tháng 3 Năm 2013 Thailand - 泰國

 

Bangkok

 

Pantip Plaza Shopping Mall Bangkok

 

Capitol City Bangkok Thailand

 

Small Market in Bangkok

Chiang Rai

Chùm Ảnh Từ Mandalay Miến Điện qua Bangkok Đến Chiangrai Thailand

 

Phu Chaisai Mountain Resort

 

Golden Triangle - Tam Giác Vàng

 

Chiang Rai

 

Wat Prakaew

 

Wat Bangkok

 

Lể Chú Nguyện Phật Ngọc Như Ư

 
 
Number of visitors: free hit counters