Cha Lin Hoa Olympia

Nghệ Sĩ Thanh Nga v Nghệ Sĩ Tố Chương Gi Bnh Tt


 
Nhn dịp lể Vu Lan năm Canh T (2020) sắp đến, Hai Nghệ Sĩ Thanh Nga v Nghệ Sĩ Tố Chương tnh nguyện đến cha Lin Hoa Olympia, Washington State một ngy cng với ban ẩm thực gi Bnh Tt cng dường trong ma lể Vu Lan. Nghệ Sĩ Thanh Nga v Nghệ Sĩ Tố Chương v Morgan Wagorn trong cc chương trnh giao lưu phổ biến nhạc cụ v m nhạc truyền thống Việt Nam. Ngoi ti nghệ xuất chng về m nhạc, hai c củng rất rnh rẻ kỷ thuật v gi nhửng chiếc bnh Tt nhưn đậu xanh l chuối. Sau một ngy vất vả, mấy chục đn bnh tt được sắp vo thng, chm nước, đốt lửa suốt đm, cho đến sng hm sau bnh chn, thật l một cng đức v lượng. Hoan nghnh Nghệ Sĩ Thanh Nga v Nghệ Sĩ Tố Chương v qu đạo hửu trong ban ẩm thực cha Lin Hoa Olympia.

Đường Bnh

 


 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters