Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật (Bài Số 18)

Thành Xá Vệ (Sravasti)Đường Lên Thành Xá Vệ (Sravasti)

Một buổi sáng mùa Xuân tôi đến Thành Xá Vệ. Tuy là mặt trời mới vương lên nhưng Thành Xá Vệ đă có đông người đến hành hương. Từ cổng thành tôi thấy có nhiều nhốm Phật tử và sư sải từ phương xa đến chiêm bái. Có nhốm chục người, có nhốm cả trăm người khiến cho Xá Vệ Thành nhộn nhịp. Thành Xá Vệ là một địa điểm hành hương quan trộng của Phật Giáo v́ vậy thành Xá Vệ luôn luôn nhộn nhịp bất kể ngày hay đêm. Người nào cũng mang một nụ cười trên khuôn mặt và một niềm hảnh diện vui tươi khi đă về đến Thành Xá Vệ. Thành Xá Vệ rộng lớn, trong thành có năm ngôi chùa đầu tiên thành lập trong nội thành : 1. Chùa Kỳ Viên (Jetavana Vihara) 2. Chùa Đông Phương (Pubbàrama) 3. Chùa Salalagara và Ràjakàram. 4. Chùa Andhavana. 5. Chùa Mallikàràma Ngoài ra c̣n có nhiều tịnh xá và tháp nhỏ. Chùa Kỳ Viên là nơi đức Phật thường trú 24 năm. Trong thành có vô số nền gạch màu đỏ đủ loại h́nh thể di tích cung điện năm xa xưa c̣n sót lại. Sau khi đắc Chánh Quả, Đức Phật đi khắp nơi thuyết pháp, khi về Thành Xá Vệ th́ Ngài ở tại Chùa Kỳ Viên. Phần lớn các bộ kinh, giới luật của chư Tăng Ni quan trọng thuộcNam và Bắc tông Phật giáo đă được đức Phật thuyết giảng tại chùa Kỳ Viên trong thời gian suốt 24 năm Ngài sống hoằng pháp tại chùa Kỳ Viên thành Xá Vệ. Ngài Huyền Trang danh sư Trung Quốc hành hương đến Thành Xá Vệ trong thế kỷ thứ bảy có ghi lại trong quyển Tây Quốc Kư của Ngài rằng: Hầu hết Thành Xá Vệ đă hoan tàn đổ nát, nhưng vẫn c̣n có một ít dân cư sinh sống.
(Nguồn Tổng Họp)

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 Number of visits: /font> free hit counters