Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật (Bài Số 7)

Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ Tháp Đại Giác - Bồ Đề Đạo Tràng

Thái Tử Siddhata Gautama quyến tâm đi t́m một phương án giúp cho nhân loài thoát khỏi khổ đau, Ông báo cho hiền thê Yasodhara biết Ông phải đi t́m một chân lư. Yasodhara cảm nhận quyết tâm của Ông thế là vào một đêm khuya tỉnh mịch ,Ông  rời Vương Cung Thích Ca, bước qua cổng thành đông môn đi vào núi Linh Thửu tu khổ hạnh. Sau 6 năm tu khổ hạnh Ông bị kiệt sức, Ông được Sujata Garth một thôn nử làng Bakraur(Sujata-Kuti) phát giác và cho Ông bửa ăn đầu tiên giúp Ông hồi phục. Kể từ ngày đó Ông nhận thấy phương pháp tu Khổ Hạnh không đem dến kết quă mong muốn, Ông chọn con đường Trung Đạo với phương pháp Bác Chánh Đạo tám con đường đưa đến giải thoát khổ đau. Ông đến ngồi tại gốc cây CổThụ (Bồ Đề) thiền định 49 ngày.Ông đạt thành Chánh Quả tại nơi này. Để kỷ niệm đó 6 thế kỷ trước công nguyên, Vua Ashoka (Vua Á-Dục) lập chiếc ngai Vajrasana (Diamond Throne) bằng đá sa thạch đánh bóng đại diện cho ngôi Giác Ngộ Phật Thích Ca. Ba thế kỷ trước công nguyên trong thời đại Sunga (hai thế kỷ trước Công nguyên) môt lan can bằng đá sa thạch được xây chung quanh. Đền Mahabodhi hiện nay được xây dựng vào thế kỷ thứ 6.

Trải qua một số phục hồi, tháp Đại Giác được nâng cấp và sửa chữa và những giai đoạn tiếp theo, người Miến Điện đă đóng góp rất nhiều. Trong năm 1883 cuộc đổi mới rất kỹ lưỡng và khoa học thực hiện dưới sự giám sát của các nhà khảo cổ học người Anh Sir A. Cunningham và JDM Beglar và các nhà khảo cổ học Ấn Độ DR Rajendra Lal Mitra, Một  lần nữa, vào năm 1956, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 2500 của Đức Phật, chính phủ Ấn Độ đă làm một số công tŕnh sửa chữa và mở rộng các cơ sở của đền Mahabodhi (Bồ Đề Đạo Tràng) Đây là nơi thiêng liêng nhất cho Phật tử đến hành hương.
(thuvienhoasen)

 Đường B́nh 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits:  free hit counters