Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Bài Số 19

Ramabhar Stupa -Tháp Trà Tỳ (Kushinaga)Ramabhar Stupa  - Tháp Trà Tỳ (Câu Thị Nại)  là nơi nhục thân của đức Phật hỏa tán và đă đạt niết bàn. Ngài thuyết pháp nhiều lần ở Câu Thị Nạ. Du khách khắp nơi trên thế giới thăm viếng Chùa Ramabhar. Câu Thị Nại là một trọng điểm hành hương Phật Giáo.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 


Number of visits: /font> free hit counters