Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật (Bài Số 13)

Tháp Xá Lợi Vashali StupaTháp Xá Lợi Licchavi Vashali


Khi Đức Phật sanh tiền Ngài thường tới Vashali thuyết giăng, bộ tộc Licchavi rất tôn kính Ngài. Một lần, sau khi thuyết pháp xong, Đức Phật phải trở về Kushinaga, Môt đám đông bộ tộc Licchavi đi theo, Ngài biết là Ngài sẽ không c̣n trở lại đây một lần nữa nên Đức Phật khuyên họ đừng theo Ngài, họ không chịu và đ̣i đi theo. Thấy vậy, Đức Phật tặng cho họ cái b́nh bát của ngài để họ trở về, họ vẩn đi theo, cuối cùng mấy pháp sư thuyết giăng về một giồng sông phải lội qua, nên buộc ḷng đám đông phải trở về. Sau khi hỏa tán Xá Lợi Phật giử tại đây. Sau này Vua Asoka khai quật chia Xá lợi Phật thành tám phần, ḷng tôn kính Đức Phật của bộ tộc Licchavi được hưởng một phần tám xá lợi Phật, họ đem về xây mấy ngôi chùa ở Vashali để tôn thờ. Tấm h́nh trên đây là dấu tích Vua Asoka khai quật Tháp Xá Lợi, ông phân thành nhiều phần và chia cho nhiều nơi xây chùa thờ xá lợi Phật khắp nước Ấn Độ.

Đường B́nh
Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters