Cha Lin Hoa

 Olympia Washington State

 

Ha Thượng Thch Minh Thiện Cha Ngọc Sơn Oregon Hướng Dẩn Hơn Trăm Phật Tử 

Hnh Hương Đến Chc Tết Cha Lin Hoa Olympia (2017)

 

 

Picture Group # 1    -    Picture Group # 2    -    Picture Group # 3

 

 

 

Number of visits: free hit counters