Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Ấn Độ

Bài Số 40

   Con Vật Trên Đầu Trụ Đá AsokaTrên trụ đá Asoka có 4 con vật quan trọng của Phật Giáo

1-Con Voi tượng trưng cho ư niệm về giấc mơ của hoàng hậu Maya. Bà nằm mộng     thấy con voi trắng chui vào bên hông phải rồi bà thọ thai thái tử.

2-Con Ḅ đực là tượng trưng cho sự sung măn hạnh phúc trần giang khi Đức Phật c̣n là một thái tử sống trong hoàng cung.

3- Con Ngựa tượng trưng cho sự ra đi t́m đường giải thoát khỏi khổ đau cho nhân loại. Đêm vượt thành xuất gia, thái tử ra đi trên một con ngựa.

4. Con Sư Tử tượng trưng cho cuộc đời hành đạo viên măn của đức Phật. Pháp Ngài truyền giảng như tiếng rống của con sư tử đánh thức bao con người ĺa bến mê sang bờ giác. Bốn đầu sư tử là biểu tượng cho những nền tảng căn bản của Phật pháp là Chân Lư, Ḥa B́nh, Ḷng Khoan Dung và Ḷng Từ Bi.

Đường B́nhĐoàn Hành Hương tại Tỳ Xá Li (Kesarya Ấn Độ)

 

 


 

Number of visits:  free hit counters