Đi Tm Vết Chn Đức Phật - Laos

Bi Số 10

Tượng Đ v Dng Sng Mekong

Sng Mekongợng Đ v Dng Sng Mekong
Khởi nguồn từ cao nguyn Ty Tạng, con sng vỉ đại chảy di qua năm  nước :  Myanmar, Thailan, Lao, Campuchea v sau cng l Việt Nam để rồi chảy ra biển cả. Thng Su ma mưa chấm dứt, mựt nước cạn chỉ cn khoản hai metre, bờ sng lan rộng, hằng trăm chiếc đ my nằm ụ chờ khch du lịch bn bờ sng. Người ta thường ni "Nước Chảy Đ Mn" ma nước lớn nươc sng chảy mạnh tạo ra những hn đảo nhỏ, những tản đ khng lồ hnh dng rất mỷ thuật. 

Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits:  > free hit counters