Di Tim Vết Chân Đức Phật - Thailan

Bài Số 7

Bài Số 7 - Tu Viện Bangkoong Thailan


Thời Vương Quốc Thornburi (1768-1782) Chùa Bangkoong là một trại lính của quân đội Trung Hoa. Sau này là đền thở bà Sarn Nhang Mai và Công Chúa Montrathip (Chun Jao), mải cho đến năm 1988 nhà sư Pra Vinaitorn (Ongarj-arleyo) đi t́m một nơi thích hợp để tu Thiền, ông thấy nơi này yên tịnh rất thích hợp ông ở lại đây lập thành chùa đê chiêm bái. Ngôi chùa bao phủ bởi các rễ của bốn loài cây là pho (Bodhi), sai (Banyan), Krai, và Krang và c̣n được gọi là bot Prok pho. Có một bức tượng của Đức Phật được nêu trong chùa gọi là Luang Phot bot Noi. Bên trong chùa có một bức bích cho thấy một câu chuyện về Đức Phật. Bộ Mỹ thuật đă đăng kư Wat Bang Kung như là một địa điểm khảo cổ Quốc gia năm 1996.
Đường B́nh

& /p>

 

 

 

 

 

 

Number of visits:  free hit counters