Đi Tm Vết Chn Đức Phật - Nepal

Bi Số 37

 Tu viện Cambodian -  Lumbini Nepal


Tu viện Campuchia trong Lumbini l một hợp nhất của tưởng tượng đầy mu sắc v lực lượng tinh thần lm cho n một trong những ngi đền hấp dẫn nhất trong khu vực. Được xy dựng trong một thiết kế kiến trc ph hợp với Angkor Wat nổi tiếng, tu viện được bao quanh bởi một lan can vung, mỗi bn c bốn con rắn di 50m mu xanh l cy.


Nguồn: Wikipedia
Ảnh Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters