Đi T́m Vết Chân Đức Phật - Nepal

Bài Số 38

 Tu viện Trung Hoa -  Lumbini Nepal


Tu Viện Zhong Hua là một tu viện Phật giáo Trung Quốc ở Lumbini. một ngôi chùa theo phong cách kiến trúc tương tự như sử cấm thành của Trung Quốc.

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters