Đi T́m Vết Chận Đức Phật - Philippines

Bài Số 1

 Chùa Vạn Pháp - Palawan, Philippines

Chùa Vạn Pháp - Palawan, Philippines
Sau tháng 4 năm 1975, nhiều người Việt Nam vượt biển ra khơi đi t́m tự do. Nhiều người may mắn đến bờ biển các nước Đông Nam Á, mấy chục ngàn người tấp vào các hải đảo Philippines, họ dược cơ quan Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc bảo trợ đưa vào làng Việt Kiều (Viet Ville) Palawan tạm trú để chờ ngày đi định cư các nước khác.

Thời loạn ly, mọi người hướng về tôn giáo để ổn định tâm thần, Phật sự rất cần thiếc trong lúc này. quư Thầy Phật giáo Việt Nam cùng với Phật tử trong lúc chờ đi định cư đă xây ngôi chùa Vạn Pháp trong làng Việt Nam nay gọi là Viet Ville, Palawan, Philippines.

Chùa Vạn Pháp xây trên một thủa đất rộng rải. Chánh điện có tượng Phật Thích Ca thép vàng trang nghiêm, sân chùa cho bà con sinh hoạt. Sau chùa có đất rộng rải, mấy bụi Thanh Long đang trổ hoa ra trái và nhiều loại cây kiểng được trồng quanh chùa. Bên hong chùa có công viên Phật Bà Quáng Âm lộ thiên hướng ra biển Nam Hải.

Trong một lần đi làm Phật sự với Thượng tọa Thich Nguyên Thảo, Tu Viện Hoa Nghiêm Vancouver B.C Canada, tôi đến chùa Vạn Pháp ngày 24 tháng 11 năm 2013, được biết Chùa Vạn Pháp Palawan là ngôi chùa Phật Giáo duy nhứt do Phật tử người Việt vượt biển đi tỵ nạn xây dựng trên đảo Palawan một hải đảo xa nhứt phía tây, chơi vơi giửa biển Nam Hải và là ngôi chùa Phật Giáo duy nhứt do Phật tử người Việt vượt biển đi tỵ nạn xây dựng trên lảnh thổ nước Cộng Ḥa Philippines..

Làng Việt Ville bây giờ không c̣n một Phật tử nào ở đó, may thay anh Thanh, một Phật tử không chịu đi định cư nước ngoài, anh đang sinh sống trên Thị Trấn này, nhà của anh ở cách chùa mười lăm cây số, mấy mươi năm qua, vào các ngày lề và cuối tuần anh vẩn một ḷng đến nhan khói chăm sốc chùa Vạn Pháp

Đường B́nh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: free hit counters