Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Campuchea

 

 


Bài Số 1 - Tonle Sap Biển Hồ Campuchea
 
Bài Số 2 - Chùa Angkor Wat

 


Bài Số 3 - Wat Phnom Penh
 
Bài Số 4 - Gold Temple Phnom Penh

 

 

Number of visits:; free hit counters