Đi T́m Vết Chân Đức Phật

 

Trung Quấc

 


Bài Số 1 - Sun and Moon Pagoda Guilin

 

 


Bài Số 2 - North Pagoda Suzou China

 


Bài số 3 Chùa Qixia Quế Lâm
 
Bài Số 4 Đi T́m Vết Chân Đức Phật Tại Rung Shen

 

 


Bài số 5- Tháp Wild Goose  Xi-An
 
Bài số 6 - Nanputuo Temple Xiamen

 


Bài Số 7 - Chùa Nhựt Quang, Xiamen
 
Bài Số 8 - Ăn Bún Quế Lâm 吃米粉 Trung Quốc.

 


Bài Số 9 - Jin Jee Temple Xiamen
 
Bài Số 10 -Ju Sheng Pagoda Guilin

 


Bài Số 11 - Guliangyu Xiamen
 
Bài số 12 - Đại Bác Hulishan Xiamen

 


Bài Số 13 Nguyệt Lỉnh Thôn
 
Bài Số 14 Nguồn Cội Họ Đường

 


Bài Số 15 Đường Lên Nguyệt Lỉnh Thôn
 
Bài Số 16 - Đám Cưới Con Gái Họ Đường

 


Bài Số 17 - Khu Gia Cư Nguyệt Lỉnh Thôn

 


Bài Số 20 - Chùa Quan Âm Guan Yang

 

 

Number of visits:; free hit counters