Chùa Liên Hoa  -  Lien Hoa Temple

Ulumbana Festival  - Lể Vu Lan 2006
 

Chùa Liên Hoa Toạ lạc trên đường Wilson thành phố Olympia Washington State Mỷ Quốc. Là một chùa hội do Phật Tử ở thành phố này tạo dựng năm 1989. Olympia là thành phố Thủ Phủ của Tiểu Bang Washington, Thành phố này có khoản 3,000 Phật Tử di cư đến đây từ năm 1975. Chùa Liên Hoa là một ngôi chùa Phật Giáo Việt Nam duy nhứt tại thành phố này.

 

 

Sau ba hồi chuông tróng Bát Nhă, lể Vu Lan năm 2006 - Binh Tuất khai giản  

Đại Hồng Chung thỉnh từ Việt Nam

Phật Tử Thị Hưng phát biểu ư nghĩa Bông Hồng Cài Áo. Đóa hoa hồng cho người c̣n mẹ.  Đóa hoa hồng trắng cài lên áo cho ngươi có mẹ đă thác. 

Ngoài Thầy Thích Chính Lực trụ tŕ chùa Liên Hoa, hôm nay có quư Thầy từ chùa Cổ Lâm thành phố Seattle về đây hổ trợ làm lể cho Phật Tử Olympia chúng tôi. 

 

 

 

Phật Tử ngồi nghe Thầy giảng về ngày Lể Vu Lan

Giỏ Hoa Hồng trong buổi lể hôm nay

Một Phật tử cài đóa hoa màu hồng cho Thầy Thich Chính Lực trụ tŕ chùa Liên Hoa.  

 

Phật Tử Đường Kim Hoa nhận đóa hoa màu Hồng

Một Phật tử xúc động khi em cài đóa hoa màu trắng  lên áo anh

Một Phật tử đ̣an viên của Gia Đ́nh Phật Tử Liên Hoa vui mừng dự lể.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một đoàn viên Tư Hon...mầm móng tương lai của chùa Liên Hoa. 16 năm trước đây khi chùa Liên Hoa thành lập ba mẹ của em là đoàn viên Gia Đ́nh Phật Tử Liên Hoa, c̣n cập sách đến trường, ngày nay ba của em là một Kỷ Sư Điện Tử làm việc cho công ty điện tử Intel. Mẹ của em bây giờ là một Pharmacist làm ở bệnh viện Hoa Kỳ. Các em nhỏ khác trong Gia Đ́nh Phật Tử Liên Hoa nay đă trở thành Bác Sỉ, Nha Sĩ, Kỷ Sư và chuyên viên trưởng các bộ môn trong cơ quan chánh phủ. Nhiều em khác đang theo học trong các trường đại học nổi tiếng thế giới, nay mai có vài em ra trường với bằng cấp Doctor of Medicine, MBA...Sự thành công trong trường đời không làm các em quên đi những lời Phật dạy và những buổi sinh hoạt tại chùa Liên Hoa khi c̣n bé. 

 

 

Một b́nh hoa vàng, một lời Phật dạy và ánh sáng trí tuệ, đốt một nhắm tâm hương cầu nguyện cho thế giới ḥa b́nh, chúng sinh an lạc...Trích Thông Bạch Vu Lan Phật Lịch 2550 Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Thanh Minh Thiền Viện

 

   

Number of visits: free hit counters