Hành Hương Nepal - Ấn Độ

Đi T́m Vết Chân Đức Phật

Bài Số 16

Samath - Vườn Lộc UyểnSamath - Vườn Lộc Uyển Balanai
Vườn Lộc Uyển Balanai là một Trong Bốn Thánh Tích Quan Trọng Của Phật Giáo. Vườn Lộc Uyển c̣n được gọi là Vườn Nai hay Vườn Lộc Giả. Ngài Huyền Trang (trích dẩn trong Tiền Sanh Truyện) giải thích nguồn gốc của Vườn Lộc Uyển. Ông viết rằng Vườn Lộc Uyển là một khu rừng của vua Benares trong Tiền Sanh hiến cúng khu rừng nơi loài nai đi lang thang mà không bị quấy rầy.
Năm tuần lể sau khi Ngài giác ngộ, Đức Phật đi từ Bồ Đề Đạo Tràng tới Vườn Lộc Uyển lần đầu tiên giảng pháp môn Tứ diệu đế (Bốn chân lư) cho anh em Kiều Trần Như và cũng là nơi Tăng Già Phật Giáo rra đời xuyên qua sư giác ngộ của Kondanna (Kiều Trần Như) vị đệ tử cao niên nhất trong năm vị thấu triệt Giáo Pháp và đắc Quả Tu Đà Hườn. Tầng đầu tiên trong bốn tầng Thánh xuyên qua sư giác ngộ của Đức Phật. Sau này Phật Thích Ca cũng hay qua lại đây giảng pháp, và an cư, kết hạ cùng với tăng chúng.Hầu hết các công tŕnh cổ xưa bị hư hại. Vườn Lộc Uyển đă nhiều lần tu bổ, nhiều kiến trúc kiên cố đă được xây dựng và là một trọng điểm hành hương quan trọng của Phật Giáo.
 (Minh Hạnh Chuyển Dịch)

Đường B́nh
www.vanninh.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits: /font> free hit counters