1,000 Bức Chn Dung Của Người Ti Đ Gặp Trn Thế Giới

Thousand Portrait Of The People I Met In The World

Người D Ở Tt Phương Trời Ấy
Ti Vẫn Cn Đy Một Bng Hnh

Cảm Tc của Đường Ho Photograph by Duong Binh

Thầy Minh Hữu Cha Lin Hoa, Olympia,, Washington State, USA

 

Number of visit: free hit counters