Đi Tm Vết Chn Đức Phật - Trung Quốc

Bi Số 10

Zu Sheng Pagoda Guilin

Cha Zu Sheng Quế Lm

Cha nằm bn sường ni, kiến trc cổ điển Trung Quốc. Bn hong cha c một hang động rộng lớn lm giảng đường v thuyết php. Ngoi sn by bn ghế cho Phật tử ngồi uống tr hứng mt thoải mi. Cha c hai lư nhan đồng đen thật lớn đặc ngoi sn cho Phật tử cấm nhan chim bi.

Đường Bnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number of visits:> free hit counters