Mùa Thu Trung Quốc

月岭村 - Nguyệt Linh Thôn, Quế Lâm Tỉnh Quăng Tây

 

Picture Group # 1


Cổng làng Nguyệt Lỉnh Thôn Tỉnh Quăng Tây Trung Quốc

 


...700 năm trước một số người từ miền Bác đến đây lánh nạn. Hiện giờ trong làng có hơn hai ngàn người. Tất cả dân trong làng đều mang họ Tang (Đường)

 


Ngọn tháp doVua Càng Long ban thưởng cho bà vợ ông thôn trưởng v́ con của Bà người nào củng học thành tài

 

 


Làng Nguyệt Lĩnh Thôn có nhiều người thi đậu Tiến Sĩ và Cử Nhân

 

 


Tôi đứng trước gian nhà Tù Đường của họ Đường

 

 

 


Ngôi làng này trài qua nhiều biến cố nhiều gian nhà bị thổ phỉ cướp phá và sự chiếm đóng của quân phiệt Nhật Bản

 

>>>>>Picture Group # 2

 

 

Number of visits: free hit counters