The World in My Eye - 我眼中的世界 - Thế Giới Trong Mắt Tôi

photo by Binh Duong

Những Chiếc Cầu Hùng VTrên Thế Giới - Bridges Around The World

 Group # 3

Tamchang Kwangxi Garden Laos

 

 

 

London Tower Bridge London, England

 

Westminster Bridge London, England

 

Xianmen, China

 

Yang Shou Guilin, China

 

Cầu Sắt Thị Trấn Ninh Ḥa Khánh Ḥa Việt Nam

 

Cầu Dinh Thị Trấn Ninh Ḥa Khánh Ḥa Việt Nam

 

 Cái Răng, Cần Thơ, Việt nam

 

Friendship Bridge, Phnompenn, Cambodia

 

 

 

 

Cầu Cù Lao Phố TPHCM Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Tô Châu Hà Tiên Việt Nam

 

Incheon City South Korea

 

North Vancouver B.C Canada

 

Xa Lộ Đông Tây Saigon Việt Nam

 

 

 

Multnomahfalls, Oregon State, USA

 

Cầu Mỹ Thuận Vỉnh Long Việt Nam

 

 

Narrow Bridge Tacoma Washington State USA

 

>>>>>>Picture Group # 4

 

Number of visits: free hit counters