Pilgrimage to India  -  Hành Hương Ấn Đô

朝聖者 印度

India  - Ấn Độ - 印度

Sông Hằng Ấn Độ  - Ganges River India

 

Picture Group # 4

Dân tộc Hindu, dân tộc chiếm đa số xem sông Hằng là một ḍng sống thiêng: Theo tín ngưỡn Hindu, tắm sông Hằng được xem là gội rửa mọi tội lổi, và nước sông được xử dụng rộng rải trong các nghi lể thờ cúng. Uống nước sông Hằng trước khi chết là điềm lành và nhiều người Hindu đă yêu cầu được hỏa thiêu dọc hai bên sông Hằng và lấy tro thiêu của họ rải lên dồng sông.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>> Picture Group # 5

 

Number of visits: free hit counters