Phóng Sự Hành Hương Nepal - Ấn Độ

 Bên Ngoài Vương Thành Thích Ca Lumbini

Bài Số 6

H́nh chụp Tháng 3 Năm 2013Bên Ngoài Vương Thành Thích Ca Lumbini Nepal Ngày Nay

Vương Thành Thích Ca chu vi rộng lớn. Phật lịch  đă qua hai ngàn sáu trăm năm, Vương cung Thích Ca đă tàn rụi, giờ c̣n lại các di tích gạch nung nằm êm ĺm và các cây cổ thụ cao lớn nằm rải rát khắp lảnh thổ vương thành, nh́n nó mới biết được vương triều Thích Ca ngày xưa hùng dũng huy hoàng mà ḷng bùi ngùi thương tiếc. Chùm ảnh dưới đây cho thấy ngày nay, ngoại thành Thích Ca, Lumbini Nepal sống theo thời gian. Ngày nay dân chúng xây nhà cửa mới dộc các con lộ trong thành phố bên ngoài vương thành. Ngày nay nhiều đoàn du khách từ bốn phương trời xa lạ tấp nập hành hương về đây. Ngày nay thần dân của Ngài vẩn giử niềm tin với đức Phật sống hạnh phúc như ngàn năm xưa.

Đường B́nh

 


 


 


 


 


 


 


 

Number of visits:  free hit counters